KURUMSAL

KURUMSAL

08.06.2007 Tarihinde mesleğinde uzman olan Ziraat Mühendisi Şinasi TUNCER, Ziraat Mühendisi İbrahim SÜZEN, Ziraat Yüksek Mühendisi Ali YANILMAZ, Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa KARGI, Ziraat Mühendisi Abdullah KALAFAT, Ziraat Mühendisi Ahmet COŞAR tarafından kurulmuştur.


Polikültür tarım yapılan Karadeniz Bölgesi’nde “Sözleşmeli üretiminde dahil olduğu İyi Tarım Uygulamalarını yaptırıp, bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırmaktır.Bu anlamda uzman teknik personellerimizle partner bayilerimize, önder çiftçilere ve çiftliklere arazide teknik destekler (toprak ıslahı, fide, fidan, tohum, gübre, gübreleme teknikleri, sulama teknikleri, mücadele, hasat teknikleri, v.s.) vererek girdilerin teminini sağlayıp, bölgesel partnerlerimizle (bayilerle) birlikte sertifikalı ve sözleşmeli üretimler yaptırmak, üretilen bu kaliteli ürünleri kendi önsoğutma, depolama ve paketleme tesislerimizde işleyip yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktır.